Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Výsledek zadávacího řízení  /  Oznámení o uzavření smlouvy

Výpis systémových zpráv

Oznámení o uzavření smlouvy

ET-010-040-020

Zadavatel vyplní formulář T42 a odešle prostřednictvím e-tržiště toto oznámení o uzavření smlouvy do interních mailboxů dodavatelů, kteří se umístili na prvních třech místech a nebyla s nimi uzavřena smlouva. V případě, že výsledkem je uzavření rámcové smlouvy, bude oznámení o uzavření smlouvy zasláno všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny a s nimiž nebyla uzavřena smlouva.

Uživatel bude při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

Kontextová navigace