Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Průzkum trhu  /  Přechod do ET-010-010-010 - Založení nové VZ

Výpis systémových zpráv

Přechod do ET-010-010-010 - Založení nové VZ

ET-010-030-090-030

Systém automaticky přejde do aktivity „ET-010-010-010 - Založení nové VZ“. Nově založená VZ bude mít své vlastní systémové číslo, nicméně toto číslo bude propojené se systémovým číslem daného průzkumu trhu, aby byla přes tento průzkum trhu dohledatelná a opačně. Dokud zadavatel nezaloží novou VZ, je i nadále možné, aby se vrátil do aktivity „ET-010-030-090-010 - Rozhodnutí, bude-li na průzkum trhu navazovat VZ“ a průzkum trhu následně uzamknul bez přechodu k založení nové VZ. Propojení průzkumu trhu s nově založenou veřejnou zakázkou je možné kdykoliv, a to v případě jakéhokoliv provedeného průzkumu trhu (tj. provedení veškerých povinných aktivit v rámci „S02 – Provedení průzkumu trhu“). Na jeden průzkum trhu může navazovat více VZ.

 

 

Kontextová navigace