Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Průzkum trhu  /  Zrušení průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Zrušení průzkumu trhu

ET-010-030-090-03

Zadavatel může kdykoliv v průběhu průzkumu trhu prováděného prostřednictvím e-tržiště tento průzkum trhu předčasně ukončit. Pokud již dodavatele vyzval k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu, uvědomí o zrušení průzkumu trhu všechny dodavatele, kterým výzvu poslal.

 

ET-010-030-090-03-010 – Zrušení průzkumu trhu

Zadavatel průzkum trhu prováděný prostřednictvím e-tržiště zruší. U průzkumu trhu bude evidováno, že byl zrušen. Zrušením průzkumu trhu dojde k ukončení všech úkonů v rámci průzkumu trhu, tj. také dodavatelům nebude umožněno na výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu reagovat.

 

ET-010-030-090-03-020 – Příprava oznámení o zrušení průzkumu trhu

Zadavatel vyplní formulář T09.

 

ET-010-030-090-03-030 – Odeslání oznámení dodavatelům

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předchozí aktivitě dodavatelům, kterým odeslal výzvu k poskytnutí informací.

 

ET-010-030-090-03-040 – Uzamčení průzkumu trhu

Zadavatel průzkum trhu uzamkne. Pokud bude průzkum trhu uzamčený, není možné v rámci průzkumu trhu cokoliv editovat ani průzkum trhu posouvat do dalších aktivit. I na uzamčený průzkum trhu však bude možné navázat založením VZ. Zadavatel však může průzkum trhu odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, není však možné přesunout průzkum trhu do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně uživatel průzkum trhu opět uzamkne.

Kontextová navigace