Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Průzkum trhu  /  Uzamčení průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Uzamčení průzkumu trhu

ET-010-030-090-020

 

Zadavatel průzkum trhu uzamkne. Pokud bude průzkum trhu uzamčený, není možné k němu přikládat žádné informace, ani dokumenty, není možné v rámci průzkumu trhu cokoliv editovat ani průzkum trhu posouvat do dalších aktivit. I na uzamčený průzkum trhu však bude možné navázat založením VZ. Uživatel však může průzkum trhu odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, není však možné přesunout průzkum trhu do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně uživatel průzkum trhu opět uzamkne.

 

 

Kontextová navigace