Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Podlimitní VZ - přímé zadání  /  Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ

Výpis systémových zpráv

Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ

ET-010-030-080-40

Zadavatel zadávací řízení zruší a při přípravě oznámení o zrušení zadávacího řízení v e-tržišti řádně odůvodní. Oznámení v e-tržišti následně uveřejní.

 

ET-010-030-080-40-010 – Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zruší zadávací řízení, tj. veřejnou zakázku převede do stavu „zrušeno“. U VZ bude evidováno, že zadávací řízení bylo zrušeno. V e-tržišti zadavatel uvede odůvodnění svého rozhodnutí. Zrušením zadávacího řízení dojde k ukončení všech úkonů v rámci zadávacího řízení. Je možné přikládat informace a dokumenty k již provedeným úkonům, není však možné posunout VZ do další aktivity. Pokud byla VZ rozdělena na části, zadavatel může zrušit buď všechny části VZ zároveň či pouze některé. V druhém případě musí být identifikováno, k jaké části se zrušení zadávacího řízení vztahuje. Následně dojde k ukončení úkonů pouze v rámci této části VZ, která byla zrušena. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

 

ET-010-030-080-40-020 – Příprava oznámení o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel vyspecifikuje důvod zrušení zadávacího řízení a připraví oznámení o zrušení zadávacího řízení tím, že vyplní formulář T40.

 

ET-010-030-080-40-040 – Uzamčení VZ/části VZ

Zadavatel veřejnou zakázku uzamkne. Pokud je VZ uzamčená, není možné k ní přikládat žádné informace, ani dokumenty, není možné v rámci VZ cokoliv editovat ani VZ posouvat do dalších aktivit. Zadavatel však může VZ odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, nemůže všakpřesunout VZ do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně zadavatel zakázku opět uzamkne. Pokud byla VZ dělena na části, zadavatel uzamkne pouze tu část VZ, které se zrušení zadávacího řízení týkalo.

 

Kontextová navigace