Výpis systémových zpráv

Zpětvzetí nabídky

ET-010-030-080-08

Dodavatel, který podal nabídku, ji může do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky vzít zpět. Poté, co ji vezme zpět, může nabídku opětovně podat, a to až do okamžiku uzamčení VZ.

Dodavatel je při zpětvzetí vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek systém neumožňuje vzít nabídku zpět.

Kontextová navigace