Výpis systémových zpráv

Vyloučení uchazeče

ET-010-030-070-39

 

Zadavatel na základě svého rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí komise o vyřazení nabídky vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Příprava oznámení o vyloučení uchazeče a odeslání, příp. uveřejnění, tohoto oznámení probíhá prostřednictvím e-tržiště.

ET-010-030-070-39-010 – Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

Zadavatel vybere ze seznamu dodavatelů, jejichž nabídky byly vyřazeny v jedné z následujících aktivit: „S11-050 – Vyřazení nabídky“, „S13-020 – Vyřazení nabídky“, „S15-030 – Vyřazení nabídky“ uchazeče, který bude vyloučen.

 

ET-010-030-070-39-020 – Příprava oznámení o vyloučení uchazeče

Zadavatel vyplní šablonu T32.

 

ET-010-030-070-39-030 – Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

Zadavatel dodavateli, který byl vyloučen, odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení. Je při odeslání zpřístupnění systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě zadávacího řízení Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ vybral ANO.

 

ET-010-030-070-39-040 – Určení, bude-li oznámení uveřejněno či odesláno

Zadavatel zvolí buď Uveřejnění oznámení o vyloučení uchazeče na e-tržišti nebo Odeslání oznámení o vyloučení uchazeče.

 

ET-010-030-070-39-050 – Uveřejnění oznámení o vyloučení uchazeče na e-tržišti

Zadavatel může uveřejnit v e-tržišti oznámení připravené v aktivitě „S39-020 – Příprava oznámení o vyloučení uchazeče“

 

 

Kontextová navigace