Výpis systémových zpráv

Přezkum úkonů zadavatele u ÚOHS

ET-010-030-070-37

 

V rámci procesu probíhá zpětná evidence doručených písemných dokumentů ÚOHS nebo dokumentů vytvářených zadavatelem v průběhu řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. V případě, že rozhodnutí ÚOHS má vliv na průběh ZŘ, zadavatel provede nápravu.

 

ET-010-030-070-37-010 – Založení přezkumného řízení u ÚOHS

Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) založí řízení o přezkoumání úkonů u ÚOHS. Přezkumných řízení může být více, budou systémem automaticky číslovány vzestupnou řadou.

 

ET-010-030-070-37-020 – Evidence dokumentace související s přezkumným řízením

Zadavatel má možnost k danému řízení o přezkoumání úkonů u ÚOHS zaevidovat do textových polí následující informace:

  • Č.j. ÚOHS
  • Č.j. zadavatele
  • Čeho se přezkumné řízení týká
  • Je-li přezkumné řízení na návrh či z moci úřední
  • Další informace

Může také přikládat jakékoliv dokumenty.

 

ET-010-030-070-37-030 – Evidence rozhodnutí ÚOHS

Zadavatel zaeviduje výsledek nezkumného řízení volbou jedné z následujících variant:

  • ÚOHS rozhodl
  • ÚOHS řízení o přezkumu úkonů zadavatele zastavil

 

V obou případech má uživatel možnost do textového pole rozhodnutí specifikovat či přiložit dokument.

 

ET-010-030-070-37-040 – Rozhodnutí, má-li rozhodnutí ÚOHS vliv na ZŘ

Zadavatel volbou ANO/NE určí, má-li rozhodnutí ÚOHS vliv na průběh zadávacího řízení. Pokud zvolí volbu ANO, do textového pole uvede popis dalšího postupu zadavatele v souladu s nápravným opatřením ÚOHS. Uživatel z číselníku nestandardních stavů vybere, jakým způsobem bude zadávací řízení pokračovat (viz Tabulka č. 3 – Číselník nestandardních stavů).

 

ET-010-030-070-37-050 – Provedení nápravy

Zadavatel postupuje dle Pravidel pro řešení nestandardních stavů, která jsou uvedena v dokumentu Tabulka č. 3 – Číselník nestandardních stavů.

 

 

Kontextová navigace