Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ na základě RS s více uchazeči v režimu ZVZ (minitendr)  /  Evidence nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis systémových zpráv

Evidence nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

ET-010-030-070-18

Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny, na jejich žádost zpřístupnit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Dodavatel má možnost v e-tržišti vytvořit žádost a odeslat ji zadavateli. Ten na základě žádosti zprávu zpřístupní. Jeden dodavatel bude moci odeslat více žádostí o nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

 

ET-010-030-070-18-010 – Příprava žádosti o zpřístupnění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Dodavatel vyplní formulář T20.

 

ET-010-030-070-18-020 – Odeslání žádosti zadavateli

Dodavatel prostřednictvím systému odešle zadavateli žádost připravenou v předešlé aktivitě. Dodavatel je při odeslání oznámení systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr).

 

ET-010-030-070-18-030 – Zpřístupnění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel zpřístupní zprávu vytvořený v aktivitě „S18-010 – Příprava zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ dodavateli, od kterého obdržel žádost. Zpráva zůstane dodavateli zpřístupněna až do okamžiku uzavření smlouvy.

U zprávy o posouzení a hodnocení nabídek by měl být evidován seznam doručených žádostí s následujícími údaji

  • Pořadové číslo žádosti automaticky přidělené systémem
  • Identifikace dodavatele, který žádost zaslal
  • Datum a čas zpřístupnění protokolu dodavateli automaticky evidované systémem
  • Datum a čas, kdy si dodavatel poprvé protokol zobrazil, automaticky evidované systémem

Kontextová navigace