Výpis systémových zpráv

Protokol o posouzení kvalifikace

ET-010-030-070-14

 

Zadavatel připraví protokol o posouzení kvalifikace a zpřístupní jej všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována. Pokud byla do ZŘ zařazena e-aukce, zpřístupní zadavatel protokol o posouzení kvalifikace bez identifikačních údajů dodavatele.

 

ET-010-030-070-14-010 – Příprava protokolu o posouzení kvalifikace

Zadavatel vyplní formulář T16 v případě, že do ZŘ není zařazena e-aukce, nebo formulář T17 v případě, že do ZŘ je zařazena e-aukce. Před přechodem do dalšího kroku bude zadavatel vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel má na výběr). Po podepsání bude možné protokol měnit, nicméně je pak opět třeba jej podepsat.

 

ET-010-030-070-14-020 – Zpřístupnění protokolu o posouzení kvalifikace

Zadavatel prostřednictvím systému zpřístupní všem uchazečům, jejichž kvalifikace byla posuzována, protokol vytvořený v předešlé aktivitě.

 

ET-010-030-070-14-030 – Zpřístupnění protokolu bez identifikace uchazečů

Zadavatel prostřednictvím systému zpřístupní všem uchazečům, jejichž kvalifikace byla posuzována, protokol vytvořený v předešlé aktivitě. Identifikační údaje uchazečů jsou uvedeny odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků elektronické aukce. Zadavatel uchazečům nezpřístupní ty části protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. Utajení je zajištěno tím, že namísto identifikace budou uchazeči označeni jako Dodavatel 1-n.

 

Kontextová navigace