Výpis systémových zpráv

Posouzení kvalifikace

ET-010-030-070-13

 

Zadavatel (komise) posuzuje prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v zákoně či v zadávací dokumentaci. V případě neprokázání splnění kvalifikačních požadavků zadavatel dodavatele vyloučí (komise dá zadavateli podnět pro vyloučení). Pokud je VZ dělena na části, kvalifikace je posuzována u všech nabídek, které byly do jednotlivých částí podány, samostatně pro každou část VZ. Procesem musí projít všechny nabídky, které prošly kontrolou úplnosti v rámci otevírání nabídek, a zadavatel rozhodl, že jsou úplné.

 

ET-010-030-070-13-010 – Posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Zadavatel posuzuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele z hlediska požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Do systému zaeviduje výsledek volbou ANO/NE.

 

ET-010-030-070-13-020 – Vyřazení nabídky

Vyřazení nabídky musí zadavatel řádně odůvodnit v textovém poli.

 

Kontextová navigace