Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ na základě RS s více uchazeči v režimu ZVZ (minitendr)  /  Protokol o otevírání nabídek podaných el. prostředky

Výpis systémových zpráv

Protokol o otevírání nabídek podaných el. prostředky

ET-010-030-070-12

 

Zadavatel připraví protokol o otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky a zpřístupní jej do doby uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení všem uchazečům. Pokud byla do ZŘ zařazena e-aukce, zpřístupní zadavatel protokol o otevírání nabídek podaných el. prostředky bez identifikačních údajů dodavatele.

 

ET-010-030-070-12-010 – Příprava protokolu o otevírání nabídek podaných el. prostředky

Zadavatel vyplní formulář T14 v případě, že do ZŘ není zařazena e-aukce, nebo formulář T15 v případě, že do ZŘ je zařazena e-aukce. Před přechodem do dalšího kroku bude uživatel vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr). Po podepsání je možné protokol měnit, nicméně je pak opět třeba jej podepsat.

 

ET-010-030-070-12-020 – Zpřístupnění protokolu o otevírání nabídek

Zadavatel prostřednictvím systému zpřístupní všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídky, protokol vytvořený v předešlé aktivitě.

 

ET-010-030-070-12-030 – Zpřístupnění protokolu o otevírání nabídek bez identifikace uchazečů

Zadavatel prostřednictvím systému zpřístupní všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídky, část protokolu vytvořeného v předešlé aktivitě.

Identifikační údaje uchazečů jsou uvedeny odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků elektronické aukce. Zadavatel uchazečům nezpřístupní ty části protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. Utajení bude zajištěno tím, že namísto identifikace jsou uchazeči označeni jako Dodavatel 1-n.

 

Systém automaticky rozpozná na základě informací vložených do e-tržiště, zda zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace.

 

Kontextová navigace