Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Evidence dokumentů souvisejících s jednáním komise

Výpis systémových zpráv

Evidence dokumentů souvisejících s jednáním komise

ET-010-030-060-38

 

V rámci procesu jsou do systému přiloženy dokumenty, které souvisejí s jednáním komise, ať už hodnotící komise či komise pro otevírání nabídek, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace.

 

ET-010-030-060-38-010 – Evidence dokumentů souvisejících s jednáním komise

Zadavatel má možnost do systému vložit jakoukoliv dokumentaci související s jednáním komise a má možnost si u ní v textovém poli zaevidovat např. jakého jednání se dokumentace týká a dále určit datum a čas jednání, na kterém vznikla.K jednomu jednání je možné uložit více dokumentů. Uživatel také může do systému ukládat dokumenty bez toho, aby specifikoval, jakého jednání se dokument týká.

 

Kontextová navigace