Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Oznámení o vzdání se práva na podání námitek

Výpis systémových zpráv

Oznámení o vzdání se práva na podání námitek

ET-010-030-060-36

 

V rámci procesu se dodavatel vzdává práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení. V rámci e-tržiště dodavatel oznámení o vzdání se práva připraví a odešle.

Například: pokud bylo uchazečům odesláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, plyne dodavatelům 15 denní lhůta pro podání námitek. Zadavatel v této lhůtě nemůže uzavřít smlouvu (viz ustanovení § 82 odst. 1 ZVZ). Pokud však všichni uchazeči doručí zadavateli oznámení o vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, může smlouvu uzavřít a nečekat na uplynutí lhůty.

 

ET-010-030-060-36-010 – Příprava oznámení o vzdání se práva na podání námitek

Dodavatel vyplní formulář T39. Dodavatel má možnost zareagovat na obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky či na obdržení oznámení o vyloučení dodavatele oznámením o vzdání se práva na podání námitek. Toto oznámení musí být vždy jednoznačně přiřazeno buď k oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nebo k oznámení o vyloučení dodavatele. Součástí oznámení musí být identifikace VZ, popřípadě části VZ, ke které se vztahuje.

 

ET-010-030-060-36-020 – Odeslání oznámení zadavateli

Dodavatel prostřednictvím e-tržiště zadavateli do jeho interního mailboxu odešle oznámení vytvořené v předchozí aktivitě. Dodavatel je při odeslání oznámení systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

 

ET-010-030-060-36-030 – Evidence oznámení o vzdání se práva na podání námitek

Systém automaticky zaeviduje oznámení o vzdání se práva na podání námitek zaslané dodavatelem/dodavateli. U oznámení je evidována identifikace dodavatele, který oznámení zaslal, a datum a čas doručení oznámení. Evidence probíhá na jednom místě, aby bylo zjistitelné, který z dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny, a zároveň který z dodavatelů, kteří byli vyloučeni, již oznámení zaslal.

 

Kontextová navigace