Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Zrušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Zrušení aukčního kola

ET-010-030-060-26

Zadavatel může kdykoliv v průběhu aukčního kola aukční kolo zrušit, pokud splní požadavky stanovené v Pravidlech e-aukce. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, bude aukční kolo zrušeno u všech částí zároveň.

 

ET-010-030-060-26-010 – Zrušení aukčního kola

Zadavatel stanoví datum a čas, kdy bude aukční kolo opět zahájeno a datum a čas ukončení zrušeného aukčního kola. Výchozí stav pro pokračování aukčního kola odpovídá stavu, ze kterého zrušené aukční kolo vycházelo (aukční hodnoty podané v rámci zrušeného aukčního kola tedy nejsou zohledňovány). Zadavatel má zároveň možnost posunout data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol, pokud na ně má toto zrušení vliv. Do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) zruší aukční kolo. Pro zrušení aukčního kola je podmínkou zaznamenání odůvodnění. V rámci tohoto aukčního kola již nebude od okamžiku zrušení možné podávat nové aukční hodnoty. Veškeré poslední aukční hodnoty a poslední průběžné výsledky jsou uloženy.

 

ET-010-030-060-26-020 – Příprava oznámení o zrušení aukčního kola

Zadavatel vyplní formulář T24.

 

ET-010-030-060-26-030 – Odeslání oznámení o zrušení aukčního kola

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení o zrušení aukčního kola vytvořené v předešlé aktivitě

Oznámení odešle následujícím uživatelům:

  • V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) – všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky, a těm, kteří již podali prvotní aukční hodnoty (v případě, že se liší od těch, kteří byli osloveni výzvou)
  • V případě ostatních zadávacích řízení – všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny ve fázi hodnocení nabídek
  • V případě všech zadávacích řízení zároveň všem osobám, které mají roli pozorovatele e-aukce

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

 

ET-010-030-060-26-040 – Upozornění na zrušení aukčního kola

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které bude dodavatelům přístupné, že bylo aukční kolo zrušeno (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace bude uvedeno přesné nové datum a čas, kdy bude aukční kolo opětovně zahájeno, příp. posunutá data a časy následného aukčního kola (příp. aukčních kol).

 

Při výpadku systému či jiných technických problémech se tato informace objeví ihned po obnovení řádného fungování e-tržiště.

Kontextová navigace