Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Přerušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Přerušení aukčního kola

ET-010-030-060-25

Zadavatel má možnost kdykoliv v průběhu aukčního kola aukční kolo přerušit, pokud splní požadavky stanovené v Pravidlech e-aukce. Vždy je evidováno, k jakému aukčnímu kolu se aktivity vztahují.

Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, bude aukční kolo přerušeno u všech částí zároveň.

Pokud došlo k výpadku systému v důsledku technických problémů, dodavatelé budou o přerušení informování zpětně. Budou provedeny veškeré aktivity v rámci tohoto subprocesu (vyjma příkazu k přerušení aukčního kola), ale zpětně.

 

ET-010-030-060-25-010 – Přerušení aukčního kola

Zadavatel stanoví datum a čas pokračování aukčního kola. Výchozí stav pro pokračování aukčního kola odpovídá stavu uloženému (zaznamenanému) ve chvíli, kdy bylo aukční kolo přerušeno. Dále zadavatel stanoví datum a čas ukončení přerušeného aukčního kola. Zadavatel má zároveň možnost posunout data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol, pokud na ně má toto přerušení vliv.

Do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) následně přeruší aukční kolo. Aukční kolo tím bude pozastaveno a budou uloženy veškeré poslední platně podané aukční hodnoty a poslední průběžné výsledky. Pro přerušení je podmínkou zaznamenání odůvodnění. Pokud to však nebude vzhledem k okolnostem možné, uživatel může nejdříve přerušit a teprve následně stanovit nová data a časy a vložit do e-tržiště odůvodnění.

 

ET-010-030-060-25-020 – Příprava oznámení o přerušení aukčního kola

Zadavatel vyplní formulář T23.

 

ET-010-030-060-25-030 – Odeslání oznámení o přerušení aukčního kola

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení o přerušení aukčního kola vytvořené v předešlé aktivitě

Oznámení odešle následujícím uživatelům:

  • V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) – všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky, a těm, kteří již podali prvotní aukční hodnoty (v případě, že se liší od těch, kteří byli osloveni výzvou)
  • V případě ostatních zadávacích řízení – všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny ve fázi hodnocení nabídek
  • V případě všech zadávacích řízení zároveň všem osobám, které mají roli pozorovatele e-aukce

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

 

ET-010-030-060-25-040 – Upozornění na přerušení aukčního kola

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které bude dodavatelům přístupné, že bylo aukční kolo přerušeno (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace bude uvedeno přesné nové datum a čas pokračování aukčního kola, příp. posunutá data a časy následného aukčního kola (příp. aukčních kol).

 

Kontextová navigace