Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Manuální prodloužení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Manuální prodloužení aukčního kola

ET-010-030-060-23

Zadavatel může v průběhu aukčního kola toto kolo manuálně prodloužit, např. z důvodu technických problémů. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, prodlouží se aukční kolo u všech částí zároveň o stejnou dobu (tj. ukončení částí proběhne v nově stanovený shodný okamžik).

 

ET-010-030-060-23-010 – Prodloužení aukčního kola

Zadavatel mění datum ukončení daného aukčního kola, které bylo původně uvedeno. Původní datum však je v systému i nadále evidováno. Do textového pole zadavatel uvede odůvodnění.

Zadavatel má možnost změnit data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol.

Na základě své aktivity (příkazu) následně kolo prodlouží – toto není možné provést, dokud své rozhodnutí zadavatel neodůvodní.

Aukční kolo nelze prodloužit, pokud již bylo ukončeno.

 

ET-010-030-060-23-020 – Příprava oznámení o manuálním prodloužení aukčního kola dodavatelům

Zadavatel vyplní formulář T25.

 

ET-010-030-060-23-030 – Odeslání oznámení o manuálním prodloužení aukčního kola dodavatelům

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení o manuálním prodloužení aukčního kola vytvořené v předešlé aktivitě

Oznámení odešle následujícím uživatelům:

  • V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) – všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky, a těm, kteří již podali prvotní aukční hodnoty (v případě, že se liší od těch, kteří byli osloveni výzvou)
  • V případě ostatních zadávacích řízení – všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny ve fázi hodnocení nabídek
  • V případě všech zadávacích řízení zároveň všem osobám, které mají roli pozorovatele e-aukce

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

 

ET-010-030-060-23-040 – Upozornění na prodloužení aukčního kola v aukční síni

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které je dodavatelům přístupné, že bylo aukční kolo prodlouženo (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace je uvedeno přesné nové datum a čas ukončení.

Kontextová navigace