Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Přenos výsledků hodnocení nabídek do aukční síně

Výpis systémových zpráv

Přenos výsledků hodnocení nabídek do aukční síně

ET-010-030-060-21

ET-010-030-060-21-010 – Přenos výsledků hodnocení nabídek do aukční síně

Do aukčního prostředí jsou přeneseny výsledky hodnocení a nabídkové hodnoty všech dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny, a to u těch kritérií, které jsou předmětem e-aukce.

V případě kritérií, u kterých dodavatelé vkládali své nabídkové hodnoty přímo do připraného formuláře v systému, budou hodnoty přeneseny automaticky systémem. V případě kritérií, u kterých dodavatelé nevkládali své nabídkové hodnoty přímo do připraného formuláře, nabídkové hodnoty doplní k těmto kritériím zadavatel.

Kontextová navigace