Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  Zjednodušené podlimitní řízení  /  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis systémových zpráv

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

ET-010-030-060-17

Zadavatel připraví zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Zpráva shrnuje výsledky posouzení nabídek a jejich hodnocení. Je v ní stanoveno pořadí nabídek. Pokud byla do ZŘ zařazena e-aukce, zpřístupní zadavatel zprávu o posouzení a hodnocení nabídek bez identifikačních údajů dodavatele.

 

ET-010-030-060-17-010 – Příprava zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel vyplní formulář T18 v případě, že do ZŘ není zařazena e-aukce, nebo formulář T19 v případě, že do ZŘ je zařazena e-aukce. Zadavatel k vytvořené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek připojí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel má na výběr). Po podepsání bude možné zprávu měnit, nicméně je pak opět třeba ji podepsat.

Kontextová navigace