Výpis systémových zpráv

Zpětvzetí nabídky

ET-010-030-060-08

 

Dodavatel, který podal nabídku, ji může do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky vzít zpět. Poté, co ji vezme zpět, může nabídku opětovně podat, a to až do okamžiku uzamčení VZ.

 

ET-010-030-060-08-010 – Zpětvzetí nabídky

Dodavatel, který již podal nabídku, ji vezme zpět (např. označením předmětné zakázky v systému). Systém vyžaduje potvrzení jeho rozhodnutí. Dodavatel je při zpětvzetí systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě zadávacího řízení Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ vybral ANO.

 

Kontextová navigace