Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  E-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu  /  Výzva k účasti v e-aukci v rámci nového posouzení a hodnocení

Výpis systémových zpráv

Výzva k účasti v e-aukci v rámci nového posouzení a hodnocení

ET-010-030-050-32

 

Pokud zadavatel rozhodne o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, vyzve dodavatele, kteří v rámci již proběhlé e-aukce podali své nabídky, příp. nové aukční hodnoty, k opakované účasti v e-aukci. Výzvu uživatel vytvoří v e-tržišti a prostřednictvím něj ji odešle dodavatelům.

 

ET-010-030-050-32-010 – Příprava výzvy k účasti v e-aukci v rámci nového posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel vyplní formulář T22.

Dále zadavatel vyspecifikuje následující údaje, které slouží pouze pro interní potřeby zadavatele a které součástí výzvy k účasti v e-aukci nejsou:

  • Osoby (uživatelská jména), které jsou za zadavatele oprávněny činit elektronické úkony (elektronické úkony ve smyslu vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody) – uživatel určí minimálně jednu osobu, která bude spravovat e-aukci, bude moci komunikovat s dodavateli prostřednictvím chatu, přerušovat e-aukci, informovat dodavatele o prodloužení aukčního kola apod., povinné

  • Osoby (uživatelská jména), které mají roli pozorovatele e-aukce – uživatel bude mít možnost určit dalšího uživatele, kteří budou mít pozorovatelský přístup do aukční síně (tito uživatelé nemohou činit jakékoliv úkony v e-aukci). Možnost určovat pozorovatele e-aukce má uživatel v průběhu celé e-aukce, a to až do uzavření aukční síně s tím, že má rovněž možnost oprávnění k pozorování odejmout, nepovinné

S32-020 – Odeslání výzvy k účasti v e-aukci dodavatelům

Zadavatel zašle prostřednictvím e-tržiště výzvu k účasti v e-aukci vytvořenou v předešlé aktivitě.

Výzva je zaslána všem dodavatelům, kteří v rámci e-aukce (podali alespoň jednu aukční hodnotu v rámci VZ (pokud je VZ dělena na části, tak alespoň jednu aukční hodnotu v jedné části VZ).

Uživatel bude při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

 

 

Kontextová navigace