Výpis systémových zpráv

Protokol o výběru dodavatele

ET-010-030-050-28

V rámci procesu je vytvořen protokol o výběru dodavatele. Protokol shrnuje výsledky otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek.

 

ET-010-030-050-28-010 – Příprava protokolu o výběru dodavatele

Zadavatel vyplní formulář T28. Zadavatel je při přechodu do dalšího kroku systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

Kontextová navigace