Výpis systémových zpráv

Prohlídka místa plnění

ET-010-030-050-06

V rámci procesu jsou zaevidovány informace, zda se uskutečnila prohlídka místa plnění či ne. O proběhlé prohlídce místa plnění jsou zaevidovány základní údaje.

 

ET-010-030-050-06-010 – Evidence, zda se uskutečnila prohlídka místa konání

Zadavatel v systému do textového pole zaeviduje, jestli se prohlídka místa plnění uskutečnila – volbou ANO/NE.

 

ET-010-030-050-06-020 – Evidence základních údajů o prohlídce místa plnění

Zadavatel do systému zaeviduje základní údaje o prohlídce místa plnění, jako datum a čas, místo, identifikace dodavatelů, kteří se prohlídky účastnili, příp. další informace formou textového pole či přílohy. Systém automaticky označí každou prohlídku místa plnění evidenčním číslem.

Kontextová navigace