Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  E-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu  /  Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)

Výpis systémových zpráv

Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)

ET-010-030-050-05

V rámci subprocesu je, v případě potřeby editována výzva k podání nabídky, následně je výzva uveřejněna a odeslána dodavateli.

 

ET-010-030-050-05-010 – Uveřejnění výzvy k podání nabídky v e-tržišti

Zadavatel uveřejní v e-tržišti výzvu k podání nabídky vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-190 – Vytvoření výzvy k podání nabídky“, přičemž není uveřejněna hlavička této výzvy, ve které jsou uvedeny kontaktní údaje dodavatelů, kterým je výzva zároveň odesílána.

Zadavatel má možnost si před uveřejněním sestavenou výzvu zobrazit. Zpětná úprava údajů je možná.

Systém automaticky zaznamená datum a čas uveřejnění výzvy k podání nabídky v e-tržišti. Tento údaj je evidován jako datum a čas zahájení zadávacího řízení.

 

ET-010-030-050-05-020 – Odeslání výzvy k podání nabídky dodavateli

Zadavatel povinně přes systém e-tržiště odešle dodavateli výzvu k podání nabídky, jinak ho systém nepustí k dalšímu procesu. Zadavatel odešle dodavateli výzvu k podání nabídky vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-190 – Vytvoření výzvy k podání nabídky/výzvy k podání prvotních nabídek“, přičemž má možnost si před odesláním sestavenou výzvu zobrazit a upravit. V případě přímého zadání bude výzva odeslána jednomu dodavateli, který byl určen v aktivitě „ET-010-010-210 – Výběr dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou“. Pokud zadavatel dodavatele v této aktivitě neurčil, provede to nyní. V obou případech je možné před odesláním výzvy tuto položku editovat výběrem z registru dodavatelů. Zadavatel je při odesílání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ bylo vybráno ANO.

Datum a čas odeslání výzvy k podání nabídek bude evidován jako datum a čas zahájení zadávacího řízení.

 

ET-010-030-050-05-040 – Uveřejnění výzvy k podání nabídky v ZPŘ v e-tržišti

Systém ihned po odeslání výzvy k podání nabídky výzvu uveřejní v e-tržišti, přičemž nebude uveřejněna hlavička této výzvy, ve které jsou uvedeny kontaktní údaje dodavatelů, kterým byla výzva zároveň odesílána.

Kontextová navigace