Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ na základě RS s více uchazeči mimo režim ZVZ (minitendr)  /  Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele

Výpis systémových zpráv

Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele

ET-010-030-040-29

 

Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům na jejich žádost zpřístupnit protokol o výběru dodavatele. Dodavatel má možnost v e-tržišti vytvořit žádost a odeslat ji zadavateli. Ten na základě žádosti protokol zpřístupní. Jeden dodavatel může odeslat více žádostí.

 

ET-010-030-040-29-010 – Příprava žádosti o zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele

Dodavatel vyplní formulář T29.

 

ET-010-030-040-29-020 – Odeslání žádosti zadavateli

Dodavatel může prostřednictvím e-tržiště odeslat zadavateli žádost připravenou v aktivitě „S29-010 – Příprava žádosti o zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele“. Při odeslání systémem je vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu - v případě zadávacího řízení Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ je vybráno ANO.

 

ET-010-030-040-29-030 – Zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele v e-tržišti

Zadavatel zpřístupní v e-tržišti protokol vytvořený v aktivitě „S28-010 – Příprava protokolu o výběru dodavatele“ dodavateli, od kterého obdržel žádost. Protokol zůstane dodavateli zpřístupněný až do okamžiku uzavření smlouvy/zrušení zadávacího řízení. U protokolu o výběru dodavatele by měl být evidován seznam doručených žádostí s následujícími údaji

  • Pořadové číslo žádosti automaticky přidělené systémem

  • Identifikace dodavatele, který žádost zaslal

  • Datum a čas zpřístupnění protokolu dodavateli automaticky evidované systémem

  • Datum a čas, kdy si dodavatel poprvé protokol zobrazil, automaticky evidované systémem

 

 

Kontextová navigace