Výpis systémových zpráv

Výzva k účasti v e-aukci

ET-010-030-040-20

ET-010-030-040-20-010 – Příprava výzvy k účasti v e-aukci

Zadavatel vyplní formulář T21.

Dále zadavatel vyspecifikuje následující údaje, které slouží pouze pro interní potřeby zadavatele a které nejsou součástí výzvy k účasti v e-aukci:

  • Osoby (uživatelská jména), které jsou za zadavatele oprávněny činit elektronické úkony – zadavatel určí minimálně jednu osobu, která bude spravovat e-aukci, bude moci komunikovat s dodavateli prostřednictvím chatu, přerušovat e-aukci, informovat dodavatele o prodloužení aukčního kola apod.,

  • Osoby (uživatelská jména), které mají roli pozorovatele e-aukce – uživatel má možnost určit další uživatele, kteří budou mít pozorovatelský přístup do aukční síně (tito uživatelé nemohou činit jakékoliv úkony v e-aukci). Možnost určovat pozorovatele e-aukce má uživatel v průběhu celé e-aukce, a to až do uzavření aukční síně s tím, že má rovněž možnost oprávnění k pozorování odejmout,

 

ET-010-030-040-20-020 – Odeslání výzvy k účasti v e-aukci dodavatelům

Uživatel odešle dodavatelům prostřednictvím e-tržiště výzvu k účasti v e-aukci vytvořenou v předešlé aktivitě. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Kontextová navigace