Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídky

Výpis systémových zpráv

Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídky

ET-010-030-030-31

Pokud zadavatel zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem či pravidly e-tržišť, rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení zdůvodní. Nové posouzení a hodnocení nabídek buď provede zadavatel sám nebo ustanoví novou hodnotící komisi.

ET-010-030-030-31-010 – Rozhodnutí, bude-li provedeno nové posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel zaeviduje rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek. Zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek.

ET-010-030-030-31-020 – Odůvodnění rozhodnutí

Zadavatel do textového pole či formou přílohy odůvodní své rozhodnutí. Dále zvolí, kdo provede posouzení a hodnocení nabídek, a to výběrem jedné z následujících možností: buď zadavatel nebo hodnotící komise. Informace o původním posouzení a hodnocení nabídek musí zůstat zaevidována v e-tržišti.

 

Kontextová navigace