Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Zrušení aukčního kola  /  Odeslání oznámení o zrušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Odeslání oznámení o zrušení aukčního kola

ET-010-030-030-26-030

Zadavatel odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení o zrušení aukčního kola vytvořené v předešlé aktivitě

Oznámení odešle následujícím uživatelům:

  • V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR (ZŘ 5) – všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky, a těm, kteří již podali prvotní aukční hodnoty (v případě, že se liší od těch, kteří byli osloveni výzvou)
  • V případě ostatních zadávacích řízení – všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny ve fázi hodnocení nabídek
  • V případě všech zadávacích řízení zároveň všem osobám, které mají roli pozorovatele e-aukce

Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

Kontextová navigace