Výpis systémových zpráv

Zrušení aukčního kola

ET-010-030-030-26-010

Zadavatel stanoví datum a čas, kdy bude aukční kolo opět zahájeno a datum a čas ukončení zrušeného aukčního kola. Výchozí stav pro pokračování aukčního kola odpovídá stavu, ze kterého zrušené aukční kolo vycházelo (aukční hodnoty podané v rámci zrušeného aukčního kola tedy nejsou zohledňovány). Zadavatel má zároveň možnost posunout data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol, pokud na ně má toto zrušení vliv. Do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) zruší aukční kolo. Pro zrušení aukčního kola je podmínkou zaznamenání odůvodnění. V rámci tohoto aukčního kola již nebude od okamžiku zrušení možné podávat nové aukční hodnoty. Veškeré poslední aukční hodnoty a poslední průběžné výsledky jsou uloženy.

Kontextová navigace