Výpis systémových zpráv

Přerušení aukčního kola

ET-010-030-030-25-010

Zadavatel stanoví datum a čas pokračování aukčního kola. Výchozí stav pro pokračování aukčního kola odpovídá stavu uloženému (zaznamenanému) ve chvíli, kdy bylo aukční kolo přerušeno. Dále zadavatel stanoví datum a čas ukončení přerušeného aukčního kola. Zadavatel má zároveň možnost posunout data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol, pokud na ně má toto přerušení vliv.

Do textového pole uvede odůvodnění. Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) následně přeruší aukční kolo. Aukční kolo tím bude pozastaveno a budou uloženy veškeré poslední platně podané aukční hodnoty a poslední průběžné výsledky. Pro přerušení je podmínkou zaznamenání odůvodnění. Pokud to však nebude vzhledem k okolnostem možné, uživatel může nejdříve přerušit a teprve následně stanovit nová data a časy a vložit do e-tržiště odůvodnění.

Kontextová navigace