Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Realizace e-aukce  /  Automatické stanovení pořadí nabídek podle přednastaveného vzorce

Výpis systémových zpráv

Automatické stanovení pořadí nabídek podle přednastaveného vzorce

ET-010-030-030-22-060

Systém poskytuje účastníkům e-aukce informace o aktuálním pořadí nabídek. V případě, že byly nabídkové hodnoty omezovány pro účely hodnocení, systém aplikuje postup, který byl popsán v dříve zadavatelem. Pořadí je automaticky přepočítáváno po podání každé nové aukční hodnoty, a to v pořadí, v jakém jsou do aukční síně vloženy.

Zadavateli jsou neustále k dispozici informace o aktuálních podaných nabídkových hodnotách jednotlivými účastníky s uvedením anonymního pojmenování účastníka (např. Dodavatel 1) včetně zvýraznění momentálně nejlepší nabídkové hodnoty.

Kontextová navigace