Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Výzva k účasti v e-aukci  /  Odeslání výzvy k účasti v e-aukci dodavatelům

Výpis systémových zpráv

Odeslání výzvy k účasti v e-aukci dodavatelům

ET-010-030-030-20-020

Uživatel odešle dodavatelům prostřednictvím e-tržiště výzvu k účasti v e-aukci vytvořenou v předešlé aktivitě. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Kontextová navigace