Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Hodnocení nabídek  /  Zaevidování výsledků hodnocení provedeného mimo systém

Výpis systémových zpráv

Zaevidování výsledků hodnocení provedeného mimo systém

ET-010-030-030-16-040

Zadavatel do systému zaeviduje konečné pořadí hodnocení nabídek a do textového pole uvede, jakým způsobem k tomuto pořadí dospěl.

Systém rozpozná na základě rozhodnutí zadavatele v aktivitě „ET-010-010-130 – Určení, bude-li do zadávacího řízení zařazena e-aukce“, zda bude do zadávacího řízení zařazena e-aukce či nikoliv.

Kontextová navigace