Výpis systémových zpráv

Posouzení nabídky

ET-010-030-030-15-010

Zadavatel volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka veškeré zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst.1 písm.d). Pokud nabídka splňuje veškeré požadavky, postupuje do další fáze, hodnocení nabídek. Pokud nabídka požadavky nesplňuje, do další fáze nepostupuje.

Kontextová navigace