Výpis systémových zpráv

Vyřazení nabídky

ET-010-030-030-11-050

Systém nabídku automaticky označí jako vyřazenou a zadavatel k vyřazené nabídce uvede do textového pole odůvodnění pro její vyřazení.

Kontextová navigace