Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Otevírání nabídek  /  Evidence, nabídky kterých dodavatelů byly do jednotlivých částí podány

Výpis systémových zpráv

Evidence, nabídky kterých dodavatelů byly do jednotlivých částí podány

ET-010-030-030-11-030

Zadavateli se zobrazí seznam částí VZ a u každé části budou evidováni dodavatelé, kteří do dané části podali nabídku (viz aktivita „S07-050 – Příprava nabídky“). Zadavatel může editovat seznam dodavatelů u každé části VZ (může provádět výběr dodavatelů pouze ze seznamu dodavatelů, kteří podali do veřejné zakázky nabídku).

Nabídky dodavatelů jsou označeny tak, že za pořadovým číslem nabídky bude přes pomlčku označení části nabídky. Např. nabídka, která byla podána jako první do části A a B bude od tohoto okamžiku představovat dvě nabídky s označením 1-A a 1-B.

Kontextová navigace