Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Poskytování dodatečných informací  /  Příprava odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

Výpis systémových zpráv

Příprava odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

ET-010-030-030-09-040

Zadavatel na jednotlivé otázky dodavatele odpoví. Vyplní formulář č. T03 v případě VZ zadávané mimo režim ZVZ, nebo formulář T04 v případě VZ zadávané v režimu ZVZ. Zadavateli je umožněno vložit do systému dodatečnou informaci i bez předchozího obdržení žádosti dodavatele. Takto vytvořené dodatečné informace jsou číslovány samostatnou vzestupnou číselnou řadou.

Kontextová navigace