Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Poskytování dodatečných informací  /  Příprava žádosti o poskytnutí dodatečných informací

Výpis systémových zpráv

Příprava žádosti o poskytnutí dodatečných informací

ET-010-030-030-09-010

Dodavatel připraví žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyplněním formuláře č. T02.

Kontextová navigace