Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)  /  Uveřejnění výzvy k podání nabídky v e-tržišti

Výpis systémových zpráv

Uveřejnění výzvy k podání nabídky v e-tržišti

ET-010-030-030-05-010

Zadavatel uveřejní v e-tržišti výzvu k podání nabídky vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-190 – Vytvoření výzvy k podání nabídky“, přičemž není uveřejněna hlavička této výzvy, ve které jsou uvedeny kontaktní údaje dodavatelů, kterým je výzva zároveň odesílána.

Zadavatel má možnost si před uveřejněním sestavenou výzvu zobrazit. Zpětná úprava údajů je možná.

Systém automaticky zaznamená datum a čas uveřejnění výzvy k podání nabídky v e-tržišti. Tento údaj je evidován jako datum a čas zahájení zadávacího řízení.

Kontextová navigace