Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Vyloučení uchazeče z e-aukce  /  Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

Výpis systémových zpráv

Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

ET-010-030-020-27-070

Zadavatel dodavateli, který byl identifikován, odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení vytvořené v předchozí aktivitě. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

Kontextová navigace