Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Vyloučení uchazeče z e-aukce  /  Znepřístupnění aukční síně uchazeči

Výpis systémových zpráv

Znepřístupnění aukční síně uchazeči

ET-010-030-020-27-030

Zadavatel uchazeče vyloučí z e-aukce, čímž mu odebere přístupová oprávnění k aukční síni, a to s okamžitou platností. Dodavateli se v tento moment zobrazí informace, že byl z e-aukce vyloučen, včetně odůvodnění specifikovaného v předešlé aktivitě. O vyloučení jsou v aukční síni informováni také ostatní účastníci e-aukce (např. automaticky prostřednictvím chatu). Systém zároveň automaticky přepočítá pořadí nabídek.

Kontextová navigace