Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Vyloučení uchazeče z e-aukce  /  Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

Výpis systémových zpráv

Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

ET-010-030-020-27-010

Zadavatel vybere uchazeče, který bude vyloučen. Vybere ho ze seznamu dodavatelů, kteří byli vyzváni k e-aukci/kteří se přihlásili do e-aukce.

Kontextová navigace