Výpis systémových zpráv

Příprava výzvy k účasti v e-aukci

ET-010-030-020-20-010

Zadavatel vyplní formulář T21.

Dále zadavatel vyspecifikuje následující údaje, které slouží pouze pro interní potřeby zadavatele a které nejsou součástí výzvy k účasti v e-aukci:

  • Osoby (uživatelská jména), které jsou za zadavatele oprávněny činit elektronické úkony – zadavatel určí minimálně jednu osobu, která bude spravovat e-aukci, bude moci komunikovat s dodavateli prostřednictvím chatu, přerušovat e-aukci, informovat dodavatele o prodloužení aukčního kola apod.,

  • Osoby (uživatelská jména), které mají roli pozorovatele e-aukce – uživatel má možnost určit další uživatele, kteří budou mít pozorovatelský přístup do aukční síně (tito uživatelé nemohou činit jakékoliv úkony v e-aukci). Možnost určovat pozorovatele e-aukce má uživatel v průběhu celé e-aukce, a to až do uzavření aukční síně s tím, že má rovněž možnost oprávnění k pozorování odejmout,

Kontextová navigace