Výpis systémových zpráv

E-aukce

ET-010-030-020-19

V rámci procesu je vytvořena výzva k účasti v e-aukci a je zaslána všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny. Do aukční síně jsou přeneseny výsledky hodnocení jednotlivých nabídek a je provedena e-aukce.

V průběhu kterékoli fáze e-aukce zadavatel nesmí uveřejnit totožnost účastníků e-aukce. Dodavatelé jsou proto ve všech formulářích uvedeni bez identifikačních údajů pod označením Dodavatel 1 – n.

Pokud je VZ dělena na části, e-aukce může probíhat dvěma způsoby:

  • E-aukce pro všechny části VZ se koná v jedné aukční síni v jeden čas.
  • E-aukce pro každou část VZ se koná v samostatné aukční síni – v tomto případě je nastavení parametrů a průběhu e-aukce stejné pro každou část, jediné, co se může pro jednotlivé části VZ lišit, je datum a čas zahájení aukčních kol a počet aukčních kol.

Kontextová navigace