Výpis systémových zpráv

Zpětvzetí nabídky

ET-010-030-020-08

Dodavatel, který podal nabídku, ji může do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky vzít zpět. Poté, co ji vezme zpět, může nabídku opětovně podat, a to až do okamžiku uzamčení VZ.

Kontextová navigace