Výpis systémových zpráv

Uzamčení VZ/části VZ

ET-010-030-010-40-040

Zadavatel veřejnou zakázku uzamkne. Pokud je VZ uzamčená, není možné k ní přikládat žádné informace, ani dokumenty, není možné v rámci VZ cokoliv editovat ani VZ posouvat do dalších aktivit. Zadavatel však může VZ odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, nemůže všakpřesunout VZ do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně zadavatel zakázku opět uzamkne. Pokud byla VZ dělena na části, zadavatel uzamkne pouze tu část VZ, které se zrušení zadávacího řízení týkalo.

Kontextová navigace