Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ  /  Příprava oznámení o zrušení zadávacího řízení

Výpis systémových zpráv

Příprava oznámení o zrušení zadávacího řízení

ET-010-030-010-40-020

Zadavatel vyspecifikuje důvod zrušení zadávacího řízení a připraví oznámení o zrušení zadávacího řízení tím, že vyplní formulář T40.

Kontextová navigace