Výpis systémových zpráv

Zrušení zadávacího řízení

ET-010-030-010-40-010

Zadavatel zruší zadávací řízení, tj. veřejnou zakázku převede do stavu „zrušeno“. U VZ bude evidováno, že zadávací řízení bylo zrušeno. V e-tržišti zadavatel uvede odůvodnění svého rozhodnutí. Zrušením zadávacího řízení dojde k ukončení všech úkonů v rámci zadávacího řízení. Je možné přikládat informace a dokumenty k již provedeným úkonům, není však možné posunout VZ do další aktivity. Pokud byla VZ rozdělena na části, zadavatel může zrušit buď všechny části VZ zároveň či pouze některé. V druhém případě musí být identifikováno, k jaké části se zrušení zadávacího řízení vztahuje. Následně dojde k ukončení úkonů pouze v rámci této části VZ, která byla zrušena. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Kontextová navigace