Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Poskytování dodatečných informací  /  Odeslání odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

Výpis systémových zpráv

Odeslání odpovědi na žádost o poskytnutí dodatečných informací

ET-010-030-010-09-050

Zadavatel odešle všem dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, odpověď na žádost o dodatečné informace (v případě přímého zadání se jedná o jednoho dodavatele). Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Zadavatel má povinnost odeslat odpověď do 2 pracovních dnů v případě VZ zadávané mimo režim ZVZ, nebo do 3 pracovních dnů v případě VZ zadávané v režimu ZVZ od doručení žádosti. V případě, že uživatel odešle odpověď na žádost o dodatečné informace po lhůtě, systém ho na to upozorní, ale odeslání umožní. Systém uživatele upozorňuje na blížící se konec lhůt.

V případě otevřené výzvy a zjednodušeného podlimitního řízení systém dodatečné informace (otázky i odpovědi) automaticky uveřejní v e-tržišti.

Kontextová navigace