Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Nabídka  /  Odeslání oznámení zadavateli

Výpis systémových zpráv

Odeslání oznámení zadavateli

ET-010-030-010-07-030

Dodavatel prostřednictvím e-tržiště zašle zadavateli oznámení, které vytvořil v rámci předešlé aktivity. Dodavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Oznámení zaslané dodavatelem bude systémem automaticky evidováno. Bude u něj uvedena identifikace dodavatele, který oznámení zaslal, a datum a čas, kdy bylo zadavatelem přijato.

Kontextová navigace